Huiselijk Geweld

Projectleiding ASHG Kop van Noord-Holland

Marja de Kinderen is vanaf de start van het Steunpunt Kop van Noord-Holland de projectleider van dit Steunpunt vanuit GGD Hollands Noorden. In dit kader ontwikkelde zij samen met Stichting De Wering en Blijf van m’n Lijf Den Helder het Steunpunt in een netwerk met vele activiteiten. De jaarlijkse rapportages getuigen hiervan. Deze zijn hier te vinden op de website. De rapportage 2012 is te vinden in het archief.

Huisbod

Sinds 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht, die de mogelijkheid biedt om snel intensieve hulp op gang te brengen. Prok maakte hiervoor een plan van aanpak, de evaluatie en begeleidt de piketdienst van medewerkers bij het huisverbod.

Website Noord-Holland Noord

In 2010 is een website gemaakt voor Noord-Holland Noord. Hiermee is  in samenwerking tussen het Advies- en Steunpunt Kop van Noord-Holland en het Steunpunt Noord-Kennemerland en Advies- en Steunpunt West-Friesland één toegang tot Noord-Holland Noord tot stand gekomen met behoud van de directe toegang tot de eigen sites van de Steunpunten.

Goed voorbeeld doet volgen

Het boek ‘Goed voorbeeld doet goed volgen – Good practices om huiselijk geweld te voorkomen’ is in opdracht van het PRIMO-nh (november 2009) samengesteld en verschenen in november 2009. Hierin is een uitgebreide beschrijving van 23 good practices op het gebied van de primaire preventie van huiselijk geweld. De good practices zijn gekozen aan de hand van een aantal criteria waarbij effectiviteit en samenhang centraal stonden.