Thema's

PROK is breed georiënteerd maar gespecialiseerd in de thema’s huiselijk geweld, preventie, opvoedingsondersteuning en (erfelijke) ziekten.  Vanuit historie is hierin veel expertise opgebouwd die benut wordt om projecten en trainingen te realiseren bij de Steunpunten Huiselijk Geweld en andere vormen van geweld, de meldcode maar ook binnen patiëntenorganisaties. Bij deze thema’s staat het inzetten van de kracht van mensen centraal.

&