Welke tarieven hanteert PROK?

Omdat het PROK-team klein is kan er efficiënt gewerkt worden, zonder veel tijdverlies door onnodige overleggen. Door overleg en het daaropvolgende maken van een offerte, wordt helderheid over het aantal uren en de totale kosten verkregen. Overigens beschouwt PROK het aantal uren na het aannemen van de opdracht als een aanneemsom. Slechts in hele bijzondere gevallen en dan alleen nog maar in overleg met de opdrachtgever, komt zij terug op het aantal overeengekomen uren. Het uurtarief van de leden van het team is €106, exclusief BTW. Vuistregel voor de kosten van een training of workshop voor tien tot twaalf personen is 625, - per dagdeel inclusief voorbereiding. PROK verleent in voorkomende gevallen ondersteuning bij het realiseren van de financiering voor een project, waardoor ook de kosten van uren in de aanloopfase kunnen terugvloeien.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?