Wat zijn de sterke punten van PROK?

PROK is goed in projectmanagement en het geven van trainingen en workshops. Zij kenmerkt zich door een pragmatische aanpak en uitgaan van de mogelijkheden die er zijn. Dat betekent vindingrijk zijn in het vinden oplossingen, maar ook buiten gebaande kaders kunnen denken. Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie tijdens een project of trainingstraject. Van begin tot eind houden we alle betrokkenen eerlijk en open op de hoogte, waardoor iedereen weet hoe het er voor staat en voeling houdt met het eindproduct. Onze ervaring is dat het de kwaliteit en resultaat van project of training alleen maar ten goede komt.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?