Waarom zou ik PROK kiezen?

Als u voor PROK kiest dan gaat u met een kleine en dynamische organisatie in zee die altijd op maat werkt en resultaat gericht is. In onze contacten met de opdrachtgever zijn we open en eerlijk. Bij onverwachte ontwikkelingen die het eindresultaat in de weg kunnen staan, zijn wij creatief, vindingrijk en origineel in het vinden van oplossingen om toch tot een bevredigend resultaat te komen. Waar PROK een bepaalde deskundigheid zelf niet in huis heeft, weet zij die expertise altijd te vinden binnen haar uitgebreide netwerk.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?