Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?

PROK pakte een aantal jaren geleden het thema eergerelateerd geweld op en ontwikkelde een

pilot project om deze vorm van huiselijk geweld aan te pakken. In een aantal instellingen is nu het omgaan met signalen van eergerelateerd gelegd vastgelegd in werkprocessen. Er zijn ook Platforms Eergerelateerd Geweld opgericht, bestaande uit leden van zelforganisaties, en op ROC’s is structureel aandacht voor het onderwerp gekomen.

Waar het deze vorm van geweld betreft zijn er overeenkomsten en verschillen met de andere vormen van huiselijk geweld. Daarom werken wij altijd samen met inhoudelijk deskundigen.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?