Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld

PROK biedt de training ‘Werken met de meldcode’ aan voor professionals die ermee gaan werken. Aan Brigitte de Kinderen is door Movisie het recht verleend deze module te geven. Verder hebben wij al een aantal organisaties in diverse sectoren ondersteund bij het ontwikkelen en werken met de meldcode en deskundigheidsbevordering van de professionals verzorgd. Omdat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij uitstek op regionale samenwerking aankomt, heeft PROK de ontwikkeling gestimuleerd en begeleid van een online regionaal handelingsprotocol in Noord-Holland Noord.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?