Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?

Sabine Juckenack heeft de afgelopen jaren in Noord-Holland een aantal projecten in de jeugdzorg begeleid, zoals de ontwikkeling van de zorgadviesteams in de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs, en weet wat daar aan de hand is. De komende jaren komt de regie bij de gemeenten en de CJG’s te liggen. Zij moeten een algemeen zorgaanbod hebben, waar kinderen en ouders zorg op maat kunnen krijgen. Belangrijk is om in deze transitie van de jeugdzorg de sectoren met elkaar te verbinden. Sleutelwoord in de aandacht voor jeugd en jongeren is ketenaanpak en samenwerking. PROK kan gemeenten en CJG´s ondersteunen bij de komende grote veranderingen.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?