Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?

Brigitte de Kinderen is van oorsprong verpleegkundige en trainer in de gezondheidszorg. Zij is en blijft graag actief in het optimaliseren van de zorg voor patiënten. Veranderingen in de zorg zijn aan de orde van de dag. Zorgtrajecten worden steeds complexer, patiënten worden mondiger en patiëntenorganisaties worden sterker. Het betekent dat zorginstellingen anders met patiënten en cliënten willen en moeten omgaan. Daarnaast zien we aan de ene kant dat er steeds meer richtlijnen worden ontwikkeld voor optimale zorg voor patiënten en aan de andere kant dat de implementatie van die richtlijnen nog wel eens te wensen overlaat.

 1. Voor wie zet PROK zich in het bijzonder in?
 2. Waarom voert PROK graag projecten uit waarin de nadruk ligt op preventie?
 3. Waarom is empowerment belangrijk?
 4. Waarom heeft PROK aandacht voor de zorg?
 5. Waarom voert PROK graag projecten op het gebied van de jeugdzorg uit?
 6. Waarom doet PROK zoveel projecten betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling?
 7. Kan PROK ook ondersteuning geven bij het hanteren van de meldcode huiselijk geweld
 8. Hoe geeft PROK ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen kindermishandeling?
 9. Wat is de kracht van PROK bij de aanpak van eergerelateerd geweld?
 10. Wat kan het onderwijs betekenen in de aanpak van huiselijk geweld?
 11. Waarom zou ik PROK kiezen?
 12. Wat zijn de sterke punten van PROK?
 13. Welke talenten hebben de leden van het team?
 14. Wat is de missie van PROK?
 15. Welk aanbod heeft PROK?
 16. Welke tarieven hanteert PROK?