To-Mpower

Marja de Kinderen is een van de initiatiefnemers van de Stichting To-Mpower. De stichting richt zich op het versterken van de positie van cliënten- en patiënten(organisaties). De rode draad in de visie van de stichting is empowerment. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten staat hierbij centraal. De stichting wil ideeën verwezenlijken die anders door individuele clienten of patenten of -organisaties niet gerealiseerd zullen worden.

Geinteresseerd? Kijk op www.to-mpower.nl