Ouderenmishandeling

Werken aan taboedoorbreking

Ouderenmishandeling zichtbaar maken
PROK stelde in 2012 in opdracht van de gemeenten Alkmaar/Hoorn en Den Helder het projectplan ‘Ouderenmishandeling zichtbaar maken - Aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord 2013 -2014’ op. Het plan van aanpak kent zes speerpunten om het taboe te doorbreken rond ouderenmishandeling en daarmee in twee jaar tijd naar 200 meldingen te groeien. Tegelijkertijd zal geinvesteerd worden in de Steunpunten Huiselijk Geweld zodanig dat zij meldingen ouderenmishandeling goed kunnen oppakken.

Folder/poster en eindverslag
De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Kop van Noord-Holland samen met betrokken organisaties en project deskundigheidsbevordering ouderenmishandeling uitgevoerd en daardoor de nodige expertise opgebouwd op dit terrein. In dit kader de folder en poster Ouderenmishandeling gemaakt. Een beschrijving van de activiteiten van het project is te vinden in de eindverslagen in het archief.

Dag tegen ouderenmishandeling
Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt door het Steunpunt KNH jaarlijks aandacht aan dit thema besteed. In 2012 is dit door middel van een themabijeenkomst  ‘Oud leed’ - Over onveilige gehechtheid bij ouderenmishandeling en huiselijk geweld door Drs. Theo Royers de schrijver van het gelijknamige boek Oud Leed.