Kansen op werk

 

In januari 2013 is de Angst, Dwang en Fobie stichting van start gegaan met het project ‘Kansen op werk’.  Met dit 3-jarig project gaan we jongeren en volwassen met een psychische kwetsbaarheid die graag weer aan het werk willen ondersteunen. Dit wordt gedaan door werkervaringsplaatsen bij ggz-cliëntenorganisaties te bieden met daarnaast de benodigde training, werkbegeleiding en niet te vergeten een collega-maatje. Dit jaar al worden 20 - 30 werkervaringsplaatsen geboden. De bedoeling is dat de mensen na dit jaar doorstromen naar een betaalde baan.

Belangstelling voor een werkervaringsplaats, een werkervaringsplaats beschikbaar stellen of meer weten over het project: contact de projectleider Marja de Kinderen, of kijk voor meer informatie op www.kansenopwerk.nl

De bij het project behorende training ‘Weer aan het werk’ wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Brigitte de Kinderen, Eric Bolwerk van Stimulans Advies & Training 

Kansen op werk is vanaf 2013 succesvol landelijk uitgevoerd.
In de periode 2016-2017 wordt Kansen op Werk in 3 regio's uitgevoerd, namelijk Regio Rijnmond, de Achterhoek en Midden-Utrecht. De ervaring die we in 2013-2015 hebben opgedaan en de werkwijze die in die tijd is ontwikkeld wordt nu verder uitgediept. In de regio's werken we samen met drie regionale GGz-clientenorganisaties. 

Het evaluatierapport 'Kansen op werk werkt' 2013-2015 is hier te vinden.