Projecten en producten

Door projectmatig te werken wil een organisatie iets bereiken dat eenmalig is en een extra investering in mensen en middelen vergt. Voordeel is dat doel, tijdsbestek en kosten duidelijk afgebakend zijn en dat de organisatie zich ongestoord met de reguliere taken kan bezighouden. Los van de waan van alle dag kunnen wij als externe partner kijken naar wat uw organisatie nodig heeft. PROK Projectmanagement kan een bijdrage leveren aan elke fase van een project. Naast begeleiding is zij ook in staat de ideeënvorming, de benodigde deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen en workshops en waar nodig het verwerven van de benodigde financiën voor haar rekening te nemen. PROK kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, uitgaan van de mogelijkheden die er zijn en buiten gebaande kaders kunnen denken. Door de expertise op een aantal thema’s worden de PROK-medewerkers ook regelmatig om advies gevraagd hoe een idee om te zetten in een plan.

Van idee tot project
PROK wordt regelmatig gevraagd als organisaties een idee hebben en dit willen realiseren. PROK formuleert het idee op papier en verzorgt aansluitend de fondsenwerving en sponsoring. In opvallend veel gevallen leidt dit tot de uitvoering van het idee tot het project. Vaak verzorgt PROK de projectbegeleiding. Veel van de projecten die te vinden zijn op deze website zijn zo tot stand gekomen.