Archief

OUDERENMISHANDELING

Projectplan 'Ouderenmishandeling zichtbaar maken - Aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord 2013 - 2014'

Eindverslag deskundigheidsbevordering ouderenmishandeling 2005

Eindverslag deskundigheidsbevordering ouderenmishandeling 2006/ 2007

 

HUISELIJK GEWELD

Goed voorbeeld doet goed volgen - Good practices om huiselijk geweld te voorkomen

EERGERELATEERD GEWELD

Handboek regionale aanpak eergerelateerd geweld - juni 2012

Handboek regionale aanpak eergerelateerd geweld - de bijlagen - juni 2012

En jij...? Docentenhandleiding Basispakket Huiselijk Geweld, Identiteit, Cultuur en Eigen Keuzes binnen Loopbaan en Burgerschap ROC Horizon College - oktober 2011

En jij...? Werkboek deelnemers Basispakket Huiselijk Geweld, Identiteit, Cultuur en Eigen Keuzes binnen Loopbaan en Burgerschap ROC Horizoncollege - oktober 2011

 

PATIENTENPERSPECTIEF

Eindverslag 'OSCAR leeft met sikkelcel'

 

EIGEN KRACHT

Resultaten Eigen Kracht-Conferenties
Pilot Noord-Holland
 
Eindrapportage van het project
 
Eerste tussentijdse rapportage, januari 2008
1 december 2006 t/m december 2008
 
Tweede tussentijdse rapportage, december 2009
1 december 2008 t/m 30 november 2009
 
Eindverslag project
 
Een project met een sneeuwbaleffect
Eigen Kracht binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld
Kop van Noord-Holland
 
 

GEZOND ZWANGER

Voorlichting over gezond zwanger in eigen taal en cultuur - voorlichtingsmap

Presentatie gezond zwanger in eigen taal en cultuur

 

WERKCONFERENTIES

Programma Werkconferentie Programma werkconferentie ‘GeRAAKt…en nu doorgaan!’ -  25 november 2011

Persbericht RAAK-proof prijs 

Persbericht RAAK-proof prijs

Uitleg deelnemers pitch RAAK-proof prijs